Chữa nám bằng Laser Spectra

Spectra Laser Toning là một thủ tục gồm hai phần cấp bằng sáng chế liên quan đến việc áp dụng một hình ảnh tăng cường năng lượng tia laser để làm giảm(…)